Reglementen

1. Algemeen

 1. Door zich aan te melden bij Exclusive Racing Series verplicht een coureur zich om zoveel mogelijk races bij te wonen en dus deel te nemen.
 2. Registratie dient te gebeuren met je voor en achternaam, een nickname wordt niet toegestaan.
 3. Met deelname aan de competitie geeft de deelnemer aan dit reglement te kennen en ermee akkoord te gaan. Deelnemers dienen elkaar met respect te behandelen, zowel op als naast de baan. Bij het uit de hand lopen van een conflict kan de crew zich genoodzaakt zien om een ban uit te delen.
 4. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een legale versie van de programma’s die worden gebruikt.
 5. Iedere deelnemer dient het circuit goed te kennen en voldoende te hebben getraind om de auto onder normale omstandigheden onder controle te kunnen houden. Minimaal moet je altijd 15 legale ronden gereden hebben, is dit niet het geval dan kan de crew besluiten dat deelnemen aan een raceavond niet mogelijk is.
 6. In verband met eventuele mededelingen dient men 10 minuten voor aanvang van de kwalificatie in een speciaal kanaal te zitten op teamspeak. Men dient van deze mededelingen kennis te nemen en er akkoord mee te gaan.
 7. Alle races zullen beveiligd zijn met een wachtwoord  die men bij het aanmelden als lid via een pm heeft toegestuurd gekregen. Daarnaast kan het zijn dat Premiumleden meer toegang hebben dan junior leden, voor de verschillen zie de premium sectie op de website.
 8. Elke communicatie die inhoudelijk over de league gaat (opgave, afzeggingen e.d.) dient te geschieden via het forum in de betreffende categorie. Doet men dit niet dan kan uitsluiting van het kampioenschap een gevolg zijn.

2. Systeemeisen

Het is belangrijk dat de FPS te allen tijden voldoende is om de wagen onder controle te houden en de overige coureurs niet tot last te zijn. Vooral bij een groot startveld en tijdens de start kan deze flink dalen. Een te lage FPS kan bijdragen aan een startcrash, omdat je niet op tijd kunt reageren op situatiewijzigingen. Bij een te hoge ping (waardoor de race van een ander negatief beïnvloed kan worden) kan de crew zich genoodzaakt zien om een speler te kicken van de betreffende sessie. Lag kan veroorzaakt worden door een slechte verbinding. Gebruik in ieder geval geen WIFI.

 

3. Deelname

 1. Aanmelden voor een kampioenschap dient te geschieden via een registratie post op het daarvoor bestemde forumdeel.

 2. Wanneer een race niet bijgewoond kan worden, ben je verplicht om jezelf af te melden in het forum bij afmeldingen.
 3. Tijdens de race wordt gereden met je echte naam, een alias is niet toegestaan. Indien niet gereden wordt met je eigen naam dan kan uitsluiting van een race volgen.
 4. Het maximum aantal deelnemers voor de race server is momenteel 20. Leden die geregistreerd staan voor een kampioenschap hebben altijd voorrang op een gast rijder, daarbij toegevoegd dat Premium leden weer voorrang hebben op Junior leden.
 5. Het is mogelijk om samen met een andere coureur een team te vormen. Voor een teamvorming is de eis dat beide coureurs in dezelfde (model) wagen rijden. De skin van deze wagens dienen grotendeels overeen te komen. In het betreffende kampioenschapsoverzicht staat of dit is toegestaan.
 6. Om de race soepel te laten verlopen, dient men om 20.00 uur aanwezig te zijn op de server.
 7. Er mag alleen worden deelgenomen wanneer je in het bezit bent van stuur en pedalen, toetsenbord en controller is uitgesloten.
 8. Leden (ook nieuwe) die niet voor een bepaald kampioenschap zijn ingeschreven en wel een race willen meedoen, dienen dat minimaal 24 uur van tevoren kenbaar te maken via crew@exclusiveracingseries.nl. Dit in verband met het verwerken van het GUID nummer.

4. Race diversen

 1. Het is verplicht om de volgende apps te installeren (en te gebruiken!): Helicorsa (om te zien waar je directe concurrenten zich bevinden); Pit Lane Penalty (die registreert of je vaak naast de baan komt en eventueel een drive through moet nemen); Ptracker (om de tijden te registreren en de stand); OSRW (om te melden dat de safety op de baan is).
 2. Eventuele mededelingen van de wedstrijdleiding zullen aan het eind van de kwalificatie dan wel gedurende de warmup sessie gedaan worden op TS.
 3. Door het spel opgelegde sancties als DQ en Stop & Go’s dienen altijd opgevolgd te worden.
 4. Een DQ in de race betekent geen punten, ook al zou je met je eindklassering recht hebben op punten.
 5. Indien sprake is van een reversed grid order en men is de race daarvoor uitgevallen, dan start men achteraan.
 6. Er zullen geen restarts worden gedaan. Als je door een bug in het spel of anderszins niet kunt starten, wordt dat gezien als een ‘mechanical failure’. Eventuele extreme situaties zullen na de race bekeken worden.
 7. Als je gecrashed bent of anderszins de race niet voort kunt zetten, wees dan zo sociaal om in de server te blijven. De leave-lags tijdens het disconnecten kunnen erg lang zijn hetgeen erg vervelend is voor de overige coureurs. We rekenen voor de naleving hiervan op zelfregulering door de groep, maar mocht blijken dat dit niet werkt, behoudt de crew zich het recht voor om sancties uit te delen voor escapen.
 8. De crew tracht de wisselingen tussen de sessies ongemerkt door te zetten. Echter, het zou kunnen dat aan het einde van een sessie door de wedstrijdleiding een “next session vote” geïnitieerd wordt. Elke rijder dient dan direct op de “escape” toets te drukken en te stemmen om de vote zo snel mogelijk door te zetten.
 9. Op Escape drukken tijdens de race is niet toegestaan tenzij de Crew daar toestemming voor geeft.  Dit kan gevolgen hebben voor deelname aan een volgende race of er kan een andere straf opgelegd worden.
 10. Het is voor iedereen tijdens een officiële raceavond, behalve voor leden van de organisatie of door de organisatie aangewezen personen, niet toegestaan om een vote te starten.

5. Race, gedragscode

 1. Deelnemers dienen minstens 1 werkzame spiegel in gebruik te hebben, de ‘virtual mirror’ is toegestaan.
 2. Deelnemers dienen de Heli-Corsa app geïnstalleerd te hebben, indien dit niet gebeurt en men is betrokken bij een crash kan de crew besluiten een sanctie op te leggen.

  1. Deelnemers dienen zich te allen tijde bewust te zijn van de ‘dode hoeken’.
 3. Als je tijdens de kwalificatie in een out- of inlap bent, of als je lap al is verprutst door een ander incident, dan dien je te allen tijde van de ideale lijn af te gaan en gas terug te nemen om een snellere deelnemer langs te laten. Indien dit niet gebeurt kan de crew besluiten om een sanctie op te leggen.
 4. De start dient met de hoogst mogelijke voorzichtigheid gedaan te worden. De banden en remmen zijn nog koud, de FPS is op zijn laagst en er rijden veel auto’s op een klein stuk baan. Races worden niet gewonnen in de eerste bocht en als men iemand eraf tikt door te overmoedig van start te gaan dan wel te hard de eerste bocht in te duiken wordt dat als zeer kwalijk beschouwd. Niets zo vervelend dan dat je race in de eerste bocht buiten je eigen schuld voorbij is. Start rustig, houd te allen tijde je de auto’s om je heen in de gaten, zodat je op tijd kunt anticiperen. Houd voldoende afstand, rem voorzichtig en ruim op tijd.
 5. Het is aan een snellere deelnemer om ervoor te zorgen dat een langzamere deelnemer op een correcte wijze wordt ingehaald.
 6. In een gevecht om een positie is het toegestaan om voor een bocht één keer van de racelijn af te wijken. Terug naar de oorspronkelijke racelijn mag alleen als daarbij anderen niet worden gehinderd. ‘Zigzaggen’ is niet toegestaan.
 7. In een gevecht om een positie dient ten alle tijde rekening met elkaar gehouden te worden. Geef voldoende ruimte en voer geen ‘onmogelijke acties’ uit. Contact dient vermeden te worden!
 8. Als je achter iemand rijdt, dan ben jij schuldig als je je voorganger van achteren raakt, ‘braketests’ daargelaten.
 9. Braketests, remmen waar het niet nodig is waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat, zijn niet toegestaan.
 10. Wraakacties of ‘dan maar samen eraf’ acties zijn niet toegestaan en kan zelfs lijden tot een ban.
 11. Als een deelnemer op het punt staat gelapt te worden (blauwe vlag) dan dient hij zo snel mogelijk van zijn lijn af te gaan en gas terug te nemen om de snellere deelnemer voorbij te laten.
 12. Blijf bij het uitkomen van de pits binnen de witte streep (of andere belijning), gebruik je spiegels (of eventueel de trackmap) om te kijken of er iemand aankomt.
 13. De baan mag nimmer haaks betreden worden. Invoegen dient altijd te gebeuren door de wagen evenwijdig langs de ideale lijn in de rijrichting te sturen en zo rustig de baan op, waarbij verkeer op de baan niet gehinderd mag worden. Dit heeft dezelfde betekenis als het inrijden en uitrijden van de pits straat.
 14. Het is niet geoorloofd bochten of chicanes af te snijden, te allen tijde dienen 2 wielen op het asfalt aanwezig te zijn. Tenzij de wedstrijdleiding anders vermeldt, ligt deze ‘verantwoordelijkheid’ bij de simulatie.
 15. Het gras/grind mag in zijn geheel niet betreden worden met het doel er sneller door te gaan.
 16. Chat is niet toegestaan tijdens de kwalificatie en race. Mededelingen door en voor de organisatie zijn hiervan uitgezonderd. De race is afgelopen wanneer iedereen de finishlijn gepasseerd is.

6. Race, kwalificatieprocedure

 1. Voor de reglementen betreffende de kwalificatiesessies bekijk de desbetreffende kampioenschapsinformatie in het daarvoor bestemde forumdeel.

7. Startprocedure

7.1 Algemeen

 1. Voor de reglementen betreffende de races bekijk de desbetreffende kampioenschapsinformatie in het daarvoor bestemde forumdeel.

7.2 Rollende start (indien van toepassing)

 1. Iedere deelnemer dient op tijd de grid te betreden.
 2. Alvorens de lichten op groen gaan wordt de start volgorde voorgedragen, iedere rijder vertrekt dan 1 voor 1 van de grid.
 3. Na de start van de opwarmronde bepaalt de leider het tempo, dat rond de 100 km/h dient te liggen.
 4. Tijdens de opwarmronde wordt achter elkaar gereden en is het niet toegestaan de banden of remmen op te warmen. Ook dienen er geen onnodige gaten in het veld te ontstaan.
 5. De eerste wagen mag vanaf het commande SCOFF de race aanvangen, snelheid mag onder geen omstandig worden verlaagd tenzij afremmen voor een bocht. Bij het niet honoreren van het verzoek kan een straf uitgedeeld worden.
 6. Er mag niet worden ingehaald voor de start/finishlijn.

7.3 Safety Car

 1. Via de app OSWR wordt meede gedeeld als er de Safety Car uit komt en in gaat.
 2. De app SC Out is daarom ook verplicht, deze laat je in SimSync installeren op je systeem en zet je aan in General options van AC.
 3. Als de SC de baan op komt, dient elke wagen aan te sluiten achter de SC; de eerste is de leider in de wedstrijd…

  1. Indien wel een SC aanwezig is dan voldoende afstand houden ivm blauwe vlaggen.
  2. Vanaf sector 3 op de baan mag de leider in de wedstrijd het tempo aangeven zoals aangegeven in sectie 7.2.5 van dit regelement.
 4. Indien er geen Safety Car is, dan is leider in de wedstrijd de SC.

  1. Indien geen SC aanwezig is dient de leider van de race met 100km/h (GT klassen) of 150 km/h (formule wagen) het tempo aan te geven.
   1. De crew kan aangeven dat een andere snelheid gereden moet worden.
 5. Vanaf sector 3 op de baan mag de leider in de wedstrijd het tempo aangeven zoals aangegeven in sectie 7.2.5 van dit regelement.
 6. Er mag pas na start finish worden ingehaald en de leider in de wedstrijd mag zelf bepalen wanneer hij op het gas gaat.

  NB. Er is pas sprake van inhalen als de voorbumper van de achterste auto voor die van de voorste auto is.

8. Puntentelling

 1. Voor de regelementen betreffende de races bekijk de desbetreffende kampioenschapsinformatie in het daarvoor bestemde forumdeel.
 2. Punten worden alleen toegekend als er minimaal 75 procent van de raceafstand is afgelegd! Dit geldt ook voor de punten voor het behalen van de snelste raceronde (indien van toepassing).
 3. Bij gelijke eindstand in het kampioenschap wordt de rijder die de meeste eerste plaatsen heeft behaald hoger geklasseerd. Bij een gelijk aantal eerste plaatsen telt het aantal tweede plaatsen, etc. Alleen geklasseerde plaatsen mogen hiervoor worden gebruikt. Wanneer ook hierna geen beslissing gemaakt kan worden, telt het aantal pole positions, daarna het aantal tweede plaatsen in kwalificatie, enz.

9. Sancties

9.1 Sancties algemeen

 1. De crew heeft gemeend een gradatie te moeten aanbrengen in het aantal punten dat in mindering kan worden gebracht bij een sanctie, 1 punt in mindering is een lichte straf, 5 punten in mindering is dan een zeer zware straf.
 2. Uiteraard houdt de crew en/of de racecommissie zich te allen tijde het recht voor om andere straffen op te leggen dan hieronder vermeld staan indien omstandigheden daarom vragen.

9.2 Sancties voor 1 punt in mindering

 1. Overschrijden van de pitlijn bij inrijden van de pits.
 2. Overschrijven van de pitlijn bij uitrijden van de pits.

9.3 Sancties voor 2 punten in mindering

 1. Indien men een ronde achterligt op de voorganger en men deze hindert.
 2. Door het negeren van blauwe vlaggen of het niet correct aan de kant gaan voor de passerende auto.
 3. Gebruik van chat gedurende de kwalificatie- of racesessie, tenzij je hiervoor dispensatie hebt van de crew.
 4. Het (meermalig) afsnijden van chicanes met tijdswinst tot gevolg.
 5. Niet afmelden voor een race.
 6. Wanneer tijdens een rollende start vóór de start/finishlijn voorliggers worden ingehaald en deze positie niet wordt terug gegeven voor het einde van de eerste ronde.
 7. Het toebrengen van schade aan een andere wagen van een mede coureur door een onvoorziene actie.

9.4 Sancties voor 3 punten in mindering

 1. Het ongecontroleerd de baan opkomen en daarbij een collega rijder van de baan af rijden waardoor deze met  lichte schade  zijn weg moet voortzetten, de coureur hoeft hiervoor niet de pits op te zoeken.
 2. Door het negeren van blauwe vlaggen of het zwaar hinderen van de te passerende auto.
 3. Het hinderen van andere deelnemers in de kwalificatie terwijl je zelf niet in een vliegende ronde zit.
 4. Door een onvoorziene actie een collega coureur van de baan afrijden.
 5. Wanneer tijdens een rollende start vóór de start/finishlijn voorliggers worden ingehaald en deze positie niet wordt terug gegeven voor het einde van de eerste ronde

9.5 Sancties voor 4 punten in mindering

 1. Het ongecontroleerd de baan opkomen en daarbij een collega rijder van de baan af rijden waardoor deze met  zware schade zijn weg moet voortzetten, de coureur is genoodzaakt om de pits op te zoeken voor schadereparatie.
 2. Door een onvoorziene actie een collega coureur van de baan afrijden.
 3. Indien aanwijzingen van de organisatie/raceleiding niet worden opgevolgd

9.6 Sancties voor 5 punten in mindering

 1. Het ongecontroleerd de baan opkomen en daarbij een collega rijder van de baan af rijden waardoor deze zijn weg niet kan voortzetten.
 2. Zonder notificatie van de crew en haar goedkeuring verlaten van het spel (ESC drukken). Bij het niet meer kunnen deelnemen aan de race door gevolg van schade dien je de auto in de pits te parkeren en in de server te blijven tot de laatste auto over start finish is gereden in de laatste lap.
  1. Bij een herhaling van deze actie wordt er diskwalificatie opgelegd van de race
  2. Bij het blijven uitvoeren van deze actie wordt de deelnemer uitgesloten van het volgend kampioenschap.
 3. Het expres tegenhouden van een tegenstander tijdens een blauwe vlag.
 4. Door een onvoorziene actie een collega coureur van de baan afrijden.
 5. Indien aanwijzingen van de organisatie/raceleiding niet worden opgevolgd

9.7 Andere Sancties

 1. De Crew behoud te allen tijde het recht om een eventuele diskwalificatie of een uitsluiting van het kampioenschap uit te delen.
 2. In het ergste geval kan een ban voor ERS volgen.

10. Tickets

 1. Het is mogelijk een ticket in te dienen via de website. Om oneindige discussies te voorkomen, gaarne hier alleen in uiterste gevallen gebruik van maken. Indienen mag alleen de dag na de race van 07:00 uur tot 21:00 uur.
 2. Bij irritatie kan door de organisatie worden besloten om na de race met de betrokken partijen in gesprek te gaan.
 3. In protest gaan tegen de uitspraak van de RC is mogelijk middels een PM bericht op het forum aan Jacco Visser of Gerard de Baar van de RC welke deze dan in behandeling zullen nemen.
To Top